Vår policy

Vikingmasts affärsidé är att producera flaggstänger och glasfiberstänger för såväl byggindustrin som kommunikations- och infrastrukturkunder och andra kunder över hela världen. För att erbjuda bästa kvalitet på våra produkter och säkerställa leveranstider har Vikingmast följande allmänna politik.

 

VattenstampelProduktion

Vikingmast följer alla gällande regler och lagar i de enskilda länder där produktion, lagring eller distribution sker. Vi förebygger olyckor och farligt arbete genom att följa och regelbundet hålla oss uppdaterade om riktlinjer för hälsa och säkerhet.

Vikingmast har förbundit sig att ha en leverantörsbas som reflekterar mångfalden av våra kunder och våra produktionstekniker. Utifrån 40 års erfarenhet av att producera stänger och master i armerad glasfiber, väljer vi leverantörer som, förutom att leverera råvaror och tjänster, tillhandahåller ett brett spektrum av idéer.

 

Komunikation.

Vikingmast är förpliktigad att svara på alla förfrågningar från kunden, samt samordna med myndigheter och leverantörer, med rätt information i rätt tid. 

Utbildning.

Alla anställda ska ha adekvat utbildning för varje arbetsuppgift. Vikingmast erbjuder utbildning om särskilda kunskaper är avgörande för att kunna utföra arbetet.

Vikingmast erbjuder också anställning till etniska minoriteter och kvinnor när tillfälle ges.

Register och rapporter

Vikingmast ska alltid hålla register över produktion och produkter. Rapporter till myndigheter och kunder utfärdas på begäran.

 

Telefon: +46 708 300497

E-post: ake.franzen@vikingmast.com